• გადახდის მიღების და გაცემის უკეთესი გზა

    ჩვენ მომხმარებლებს და სავაჭრო ობიექტებს საშუალებას ვაძლევთ ბიზნესი თავდაჯერებულად აწარმოონ.

ჩვენი ბიზნესი

ჩვენი ინოვაციური ტექნოლოგია ციფრულ გადახდებს მომხმარებლების, ბიზნესების, ბანკებისა და მთავრობებისთვის რეალობად აქცევს.

Illustration of small business store front with figure in doorway.

სავაჭრო ობიექტი

საცალო მოვაჭრე, რესტორანი, სასტუმრო ან თვითმფინავი, რომელიც Visa-ს იღებს.

Bank.

ეკვაიერი

ფინანსური ინსტიტუტი, რომელიც სავაჭრო ობიექტებს გადახდის მიღების საშუალებას აძლევს.

Visa credit card.

ემიტენტი

ფინანსური ინსტიტუტი, რომელიც გასცემს Visa ბარათებსა და გადახდის პროდუქტებს.

cardholder with card

ბარათის მფლობელი

მომხმარებელი ან ბიზნესი, რომელიც Visa ბარათს ან გადახდის პროდუქტებს იყენებს.

busy-street-crossing-1600x900
94202284
A man and a woman sitting at a table and having a conversation.
A man sitting at a desk who is having conversation with others.