• ვქმნით თანხის გადახდისა და მიღების ახალ გზებს

    ითანამშრომლეთ Visa-სთან და განაახლეთ თქვენი ანგარიშსწორების მეთოდები

Visa + ეკვაიერები

ითანამშრომლეთ Visa-სთან რათა შევიმუშავოთ ახალი პროდუქტები და მომსახურება, რაც შემოგვთავაზებს გადახდების უფრო გონივრულ გადაწყვეტებს.

ჩიპიანი ბარათის ახლო ხედი

Visa-მ გაამარტივა PIN კოდის უსაფრთხოების შესაბამისობა

Visa-ს კლიენტებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ მათმა მესამე მხარის მომხმარებელმა აგენტებმა, რომლებიც მონაწილეობენ Visa PIN კოდის პროგრამაში, დაადასტურონ თავიანთი თანხმობა, არაუგვიანეს 2015 წლის 31 დეკემბრისა.
შეიტყვეთ PIN კოდის უსაფრთხოების შესახებ
მოვაჭრე ქალი ხსნის თავის მაღაზიას
ქალი ასრულებს ტრანზაქციას მობილური ტელეფონით

თანამშრომლები ერთად მუშაობენ