გახდით მომწოდებელი

იმუშავეთ Visa-სთან ერთად უკეთესი everywhere-ის შესაქმნელად.

Visa + მომწოდებლები

ჩვენ ვთანამშრომლობთ მომწოდებლებთან და გლობალურად ვავითარებთ Visa-ს ბრენდს.

Visa-ს პოლიტიკა

სახელმძღვანელო, რომელიც ეხმარება ჩვენს მომწოდებლებს უპასუხონ წარმადობის და ეფექტურობის ყველაზე მაღალ სტანდარტებს.

მიმწოდებლების მრავალფეროვნება

Business men and women exchanging greetings in office.