• შესძინეთ ახალი ფუნქცია თქვენს პროგრამებს

    გააუმჯობესეთ თქვენი პროგრამები თქვენი შესაძლებლობების გაფართოებით და უზრუნველყავით უფრო მიმზიდველი გამოცდილება მომხმარებლისთვის

Visa-ს ლოიალობისა და შემოთავაზებების გადაწყვეტები

როცა კლიენტს ეხმარებით შესაფერისი გამოცდილების მიღებაში, ამით სტიმულს აძლევთ მას და ხელს უწყობთ მომხმარებლის ერთგულების ამაღლებას. გამოიყენეთ Visa-ს ლოიალობისა და შემოთავაზებების გადაწყვეტები, რათა გააუმჯობესოთ მომხმარებელთა მომსახურების ხარისხი და სტიმული მისცეთ გაზრდილ ტრანზაქციებს.

Person using Visa chip card at a chip-enabled terminal.

მზად ხართ, დაიწყოთ?

დარეგისტრირდით და დაიწყეთ თქვენი პროგრამების გაძლიერება