ილუსტრაციაზე ჩანს ისრებით დამზადებული საკრედიტო ბარათი
ილუსტრაცია გვიჩვენებს საკეტს, რომელიც ნაწილობრივ ფულითაა დამზადებული
ილუსტრაცია გვიჩვენებს ხელს, რომელსაც უჭირავს ტელეფონი, რომლის ეკრანზეც მონიშნული პუნქტი ჩანს