• მუსიკა არის ყველასთვის

    მათთვის, ვინც მუსიკის ყოველ ტალღას გრძნობს

ჯაზი შავი ზღვის სანაპიროზე ბრუნდება!