ორჯერ მეტი კინოთეატრი ღია ცის ქვეშ Visa*-სთან ერთად!