• მუსიკა არის ყველასთვის

    შენთვის, ვინც ზეპირად იცი ყოველი ორკესტრის ყოველი მოძრაობა