მიიღეთ ახალი ცოდნა Visa-თ!

დარეგისტრირდით ონლაინ პლატფორმებზე და ისწავლეთ სპეციალური შეთავაზებებით.

შეთავაზება ვრცელდება ნებისმიერ Visa ბარათზე, 2023 წლის 30 სექტემბრამდე.

ფასდაკლებით სარგებლობისთვის, დარწმუნდით, რომ დარეგისტრირებული ხართ edX-ზე.

კოდი ვრცელდება 2500 მეტ კურსზე, რომელიც ამჟამად ხელმისაწვდომია.

კოდი ვრცელდება მხოლოდ ინდივიდუალურ კურსებზე და მისი გამოყენება შეუძლებელია სასწავლო პროგრამებზე. ასევე კოდის გამოყენება შეუძლებელია PennX-ისა და StanfordX-ის კურსებზე.

კოდი ვალიდურია 2023 წლის 30 სექტემბრის 23:59:59-მდე.

შეთავაზებით სარგებლობისთვის, გთხოვთ, გამოიყენოთ ბმული და შეიყვანოთ თქვენი მონაცემები.

შეთავაზების დეტალები ეფუძნება პარტნიორის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას. Visa არ იძლევა არანაირ გარანტიას მოწოდებული ინფორმაციის სისწორეზე. გთხოვთ, დაეკონტაქტოთ პარტნიორს, რათა დარწმუნდეთ, ხელმისაწვდომი და მოქმედია თუ არა შეთავაზება.

ფასდაკლებით სარგებლობისთვის, გამოიყენეთ პრომო კოდი 2UESGSVISA15 GetSmarter 2U-ს ვებ-გვერდზე.

მოცემული კოდი ვრცელდება მხოლოდ Visa ბარათის მფლობელებზე და არ ექვემდებარება სხვა პირებზე გადაცემას. კოდის გადაცვლა ნაღდ ფულზე ან კრედიტზე შეუძლებელია. კოდი დამოკიდებულია კონკრეტული კურსის თავისუფალი ადგილების ხელმისაწვდომობაზე და მისი გამოყენება შეგიძლიათ 2023 წლის 30 სექტემბრამდე.

შეთავაზება ვრცელდება მხოლოდ GetSmarter-ის კონკრეტულ მოკლევადიან ონლაინ-კურსებზე, რომლებიც ჩამოთვლილია ვებ-გვერდზე.

თითოეულ კურსზე რეგისტრაციისას მოქმედი დამატებითი წესები და პირობები შეგიძლიათ იხილოთ GetSmarter-ის ვებ-გვერდზე:

https://www.getsmarter.com/terms-andconditions-for-students.

კორპორატიული ტარიფების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ უშუალოდ GetSmarter-ს შემდეგ მისამართზე:

გთხოვთ გაითვალისწიოთ, რომ აღნიშნული შეთავაზება არ ვრცელდება შემდეგ ტერიტორიებზე:ირანის ისლამური რესპუბლიკა, კუბის რესპუბლიკა, სირიის არაბთა რესპუბლიკა, სუდანის რესპუბლიკა, კორეის სახალხო-დემოკრატიული რესპუბლიკა, ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკა, სომალის რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია.

შეთავაზება ვრცელდება მხოლოდ Skillshare-ის ახალ მომხმარებლებზე.

გადახდისთვის საჭიროა მოქმედი საკრედიტო ბარათით გადახდა.

სხვა შეთავაზებასთან გაერთიანება შეუძლებელია.

ნებადართულია მხოლოდ ერთი გადახდა ბარათის ერთ მფლობელზე.

მომხმარებელს თანხა ჩამოეჭრება უფასო გამოწერის დასრულების შემდეგ, თუ მომხმარებელი მას არ გააუქმებს. შეთავაზება ვრცელდება მხოლოდ Visa ბარათის მფლობელებზე.

საცდელი ვერსია ექვემდებარება Skillshare-ის მომსახურების პირობებს:

https://www.skillshare.com/terms.