• მუსიკა არის ყველასთვის

    შენთვის, ვისი კარგი გემოვნებაც არაერთ სფეროს წვდება