• მუსიკა არის ყველასთვის

    შენთვის, ვინც ოცნებებს რეალობად აქცევს