• მუსიკა არის ყველასთვის

    შენთვის, ვისაც სურს, განსხვავებული გამოსცადოს

Sakamoto X Kordz: მუსიკალური პიონერების შერწყმა