• მუსიკა არის ყველასთვის

    მათთვის, ვინც იცის, რომ ცხოვრება, როგორც ჯაზი, იმპროვიზაციაა

ჯაზის დღესასწაული