• მუსიკა არის ყველასთვის

    შენთვის, ვისთვისაც ყოველი ნოტი მდიდარი ელფერებითაა სავსე