გადაწყვეტების პროვაიდერების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილია მოხერხებულობისა და საინფორმაციო მიზნით; ის შეიძლება არ მოიცავდეს Visa Direct-ის გადაწყვეტების ყველა პარტნიორს. Visa პასუხს არ აგებს ამგვარი ინფორმაციის სიზუსტეზე. ყველა ბრენდის სახელი და ლოგო შესაბამისი მფლობელების საკუთრებაა და გამოიყენება მხოლოდ იდენტიფიკაციის მიზნით და არ წარმოადგენს პროდუქტის რეკომენდაციას.