• გახდით Visa-ს მიმღები სავაჭრო ობიექტი დღესვე

    იპოვეთ მომსახურე ბანკი და გახდით Visa-ს მიმღები სავაჭრო ობიექტი

მიიღეთ გადახდილი თანხები, დააყენეთ
Visa-ს სავაჭრო ობიექტის ანგარიში

გახდით Visa-ს საგადახდო სისტემის მიმღები სავაჭრო ობიექტი.
At a restaurant, a young woman serves a pizza to a smiling family.
A waitress swipes a Visa card through a Square reader attached to a tablet.

Visa-ს შესაბამისობის და საგადახდო სისტემის მიღების სახელმძღვანელო წესები

გახდეთ Visa-ს საგადახდო სისტემის მიმღები, მარტივი პროცესია და ჩვენ დაგეხმარებით წარმატების მიღწევაში. თუმცა არსებობს რამდენიმე მოთხოვნა, რომელიც უნდა იცოდეთ: