AWS Activate

მიიღეთ სარეკლამო კრედიტები 5000 აშშ დოლარის თანხის ოდენობით AWS Activate-ზე Visa ბიზნეს-ბარათთან ერთად.
AWS Activate სტარტაპებს სთავაზობს უამრავ უპირატესობას, მათ შორის AWS კრედიტებს, ტექნიკურ მხარდაჭერას და სწავლას, რათა დაგეხმაროთ თქვენი ბიზნესის განვითარებაში.

რით არის სასარგებლო თქვენი ბიზნესისთვის პლატფორმა AWS Activate?

გჭირდებათ დახმარება შეთავაზებებთან დაკავშირებით? ჩვენს VisaConcierge ჩატბოტს შეუძლია დაგეხმაროთ!

დაუკავშირდით VisaConcierge ჩატბოტს, შეარჩიეთ Support360-ის ღილაკი მთავარ მენიუში და მიიღეთ დახმარება.