• Instagram Ads

    მიიღეთ ექსკლუზიური უპიორატესობები Instagram-ის რეკლამის პაკეტში Visa-s ბიზნეს ბარათით.
    Instagram Ads - ეს არის რეკლამის ინსტრუმენტი, რომელიც ხელს უწყობს პროდუქტის სამიზნო აუდიტორიისთვის ჩვენებას უშუალოდ კონტენტის დინებაში.

 

გჭირდებათ დახმარება შეთავაზებებთან დაკავშირებით? ჩვენს VisaConcierge ჩატბოტს შეუძლია დაგეხმაროთ!

დაუკავშირდით VisaConcierge ჩატბოტს, შეარჩიეთ Support360-ის ღილაკი მთავარ მენიუში და მიიღეთ დახმარება.