• ადგილობრივი ონლაინ პლატფორმა,

    რომელიც აკავშირებს მომხმარებლებსა და მიმწოდებლებს მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე და უზრუნველყოფს საქონლის ყიდვა-გაყიდვას საუკეთესო პირობებით.