ადგილობრივი ონლაინ პლატფორმა,

რომელიც აკავშირებს მომხმარებლებსა და მიმწოდებლებს მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე და უზრუნველყოფს საქონლის ყიდვა-გაყიდვას საუკეთესო პირობებით.