• ონლაინ და პერსონალური გაყიდვა

    როგორ უნდა მიყიდოთ თქვენი პროდუქტი ან მომსახურება მომხმარებლებს? იყიდიან მაღაზიაში ვიზიტისას თუ ონლაინ?