უპრობლემო,
უსაფრთხო გადახდის
გამოცდილება

ჩვენ დაგეხმარებით ამის გაკეთებაში.

სავაჭრო ობიექტების რისკების მართვა

ყოველი ტრანზაქციის დროს, ჩვენი გაფართოებული ავტორიზაციის მოწინავე ტექნოლოგია ანალიზებს 500-მდე უნიკალურ რისკის ფაქტორს, რეალური დროის რეჟიმში თაღლითობის უფრო სწრაფად, უფრო ეფექტურად და ბევრად უფრო ზუსტად გამოვლენის მიზნით. ასე რომ, თქვენს კლიენტებს ყოველთვის შეუძლიათ საიმედოდ განახორციელონ შეძენა.

A light bulb and gear, side by side.

A block of binary code and a small shield with a checkmark sits in front of the code in the bottom right corner.


დამატებითი ინფორმაციისთვის Visa-ს რისკების გადაწყვეტებთან, დაგვიკავშირდით