• სოციალური ზეგავლენა

    Visa-ს მიზანია, ხელი შეუწყოს ინკლუზიურ, სამართლიან და მდგრად ეკონომიკურ ზრდას ყველასთვის და ყველგან.

მცირე და მიკრო ბიზნესი

50 M

ციფრული სამართლიანობის გაძლიერების ძალისხმევის ფარგლებში ჩვენ ორიენტირებული ვართ 2023 წლამდე მსოფლიოს მასშტაბით 50 მილიონი მცირე და მიკრო ბიზნესის ციფრულ ქსელში ჩართვაზე.

სამართლიანობა და ინკლუზიურობა

500 M

2020 წლისთვის 500 მილიონი ადამიანი დავაკავშირეთ ციფრული გადახდების ანგარიშებს, რომელთაც წვდომა არ ჰქონდათ საბანკო სერვისებზე და კვლავ ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას.

საზოგადოება

85 %

85% ჩვენი თანამშრომლებისა მონაწილეობდა Visa პროგრამებში , რომლებიც უკვე დაეხმარნენ თავიანთ საზოგადოებებს 2021 წელს.