ერთად უფრო მეტს შევძლებთ ჩვენი პლანეტისთვის

ჩვენს ოპერაციებში ნახშირბადის ნეიტრალურ დონეს მივაღწიეთ და 100%-ით განახლებად ენერგიაზე გადავერთეთ.¹ ახლა ვმუშაობთ მდგრადი ბიზნესის განვითარებაზე და კლიმატის მხარდამჭერი ქმედებების განხორციელებაზე, დაბალნახშირბადიან ენერგეტიკულ ეკონომიკაზე გადასასვლელად.

20 000 ადამიანი 100%-ით ორიენტირებულია მდგრადობაზე

ვმუშაობთ, ჩვენი ოფისების, მონაცემთა ცენტრებისა და ბიზნესის აქტივობების გარემოზე ზემოქმედების მაქსიმალურად შესამცირებლად.¹

ვირჩევთ პარტნიორებს, რომლებიც იზიარებენ მდგრადობასთან დაკავშირებულ ჩვენს მიზნებს

მდგრადი გადახდის ბარათის გააქტიურებისა და მომხმარებლის მიერ გარემოს CO2-ით დაბინძურების თითო ტრანზაქციით გამოთვლით დაწყებული, მსოფლიოს მასშტაბით, გადაადგილებისთვის მდგრადი ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის გაზრდით დამთავრებული — ვითვალისწინებთ მდგრადობას ჩვენს პარტნიორობებსა და ინიციატივებშიც.