დაასკანერეთ მაღაზიებში თანხის გადასახდელად
დაასკანერეთ ქვითრების გადასახდელად
გამოიყენეთ სკანირება ტაქსის საფასურის გადასახდელად