დაასკანერეთ მოვაჭრეებთან ანგარიშსწორებისათვის


დაასკანერეთ QR-ის კოდით გადასახდელად
დაასკანერეთ, რათა გაგზავნოთ თანხა
დაასკანერეთ დასადასტურებლად