A crowd of people at a concert

2024 წლის 16 თებერვალი

Circus Mircus

მათთვის, ვისაც ახალი მელოდიები სწყურია!

A person playing a trumpet

2024 წლის 24-25 თებერვალს

Winter Jazz Gudauri

მათთვის, ვისაც ზამთარში ჯაზი ათბობს

წინა მოვლენები

28 ივლისი - 30 ივლისი, 2023

შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი

მათთვის, ვინც მუსიკის ყოველ ტალღას გრძნობს

31 აგვისტო - 10 სექტემბერი, 2023

კლასიკური მუსიკის ფესტივალი

მათთვის, ვინც პოულობს ჰარმონიას ყოველ ნოტში

9 მაისი -11 მაისი, 2023

თბილისის ჯაზ ფესტივალი

მათთვის, ვინც იცის, რომ ცხოვრება, როგორც ჯაზი, იმპროვიზაციაა

19 ივნისი, 2023

Kordz x Sakamoto concert

შენთვის, ვისაც სურს, განსხვავებული გამოსცადოს

 

კახეთის ჯაზისა და ღვინის ფესტივალი

მათთვის, ვინც იცის, როგორ დატკბეს ცხოვრებით

12 მაისი - 23 მაისი, 2023

Bedford Falls Concert and Tour

მათთვის, ვისაც სურს დაუვიწყარი ცხოვრება ჰქონდეთ