• ფინანსური მხარდაჭერა Visa-საგან

    მხარს ვუჭერთ საინტერესო ღონისძიებებს მსოფლიოს გარშემო.

  • FIFA

    FIFA-ს მსოფლიო შეჯიბრებზე წვდომის ექსკლუზიური უფლების მეშვეობით, კლიენტებს და Visa ბარათის მფლობელებს შეუძლიათ იხილონ საოცარი სანახაობები.

  • Olympic and Paralympic Games Partnership

    Visa is the Official Payment Technology Partner of the Olympic and Paralympic Games through 2032.