• იარეთ ნათელი მარშრუტით Visa1-სთან ერთად FIFA World Cup 2022™ 2-ზე!